Gyűjts csillagpontokat!

Gyűjts minden aláírással és petíció indításával egyre értékesebb pontokat!

Szürke csillag [1 - 25 Szürke csillag]
Zöld csillag [26 - 50 Zöld csillag]
Kék csillag [51 - 500 Kék csillag]
Narancs csillag [501 - 5000 Narancs csillag]
Vörös csillag [5001 - 25000 Vörös csillag]
Fekete csillag [25001+ Fekete csillag]

Az egyetemes nemzeti kulturális és művészeti élet intézményrendszerének átszervezésével összefüggő kérdéskörről

2013

30

jan

Az egyetemes nemzeti kulturális és művészeti élet intézményrendszerének átszervezésével összefüggő kérdéskörről

Kérdések Balog Zoltán 
az emberi erőforrások miniszteréhez

Tisztelt Miniszter Úr!

Tájékoztatóul: az «akadémia» mint intézmény a művészeti kérdésekben a 19. sz. utolsó negyede (impresszionizmus) óta meghaladott konstrukció. (művészet-szakmai szempontból operatív módon nem vesz/vehet részt a művészeti közélet alakításában).
Ennek tükrében,
1.) — Ön szerint az egyetemes nemzeti művészeti, illetve kulturális értékek gondozása, a felelősségi kérdéseket figyelembe véve állami feladat-e?
a.) — Átruházható-e az állami felelősség Ön szerint, avagy kiszervezhető-e a feladatkör egy (bármilyen irányban elkötelezett) köztestületre?
aa.) — Átérzi-e Ön annak a lehetőségét, és jelentőségét, ha és amikor ez a köztestület más világnézetűvé válik/válhat, mint amilyen a jelenlegi kormányzat?
ab.) —  járható útnak tartja-e egy a kiszervezés után létrejött központi apparátus felhatalmazását az összes művészeti ág együttes, kiegyensúlyozott, egyetemes nemzeti művészeti és kulturális érdekeket szem előtt tartó igazgatására?
ac.) —  járható útnak tartja-e a kiszervezés után létrejött központi apparátus felhatalmazását egy 21. sz-i, jövőbemutató, egyetemes nemzeti művészeti és kulturális értékeket felelősséggel gondozó kormányzati kultúrpolitika kifejezésére?

Tiltakozunk az egyetemes nemzeti művészeti és kulturális értékek államilag központosított (zsdanovi elgondolást idéző) intézményesítése és igazgatása ellen!

2.)  Önnek mi a véleménye arról, racionálisnak tartja-e, ha állami vállalat, köz- vagy kulturális intézmény felelős vezetője döntéseibe külső apparátus, vagy személy (komisszár) vétójogot kap?

Tiltakozunk az önálló kulturális intézetek, intézmények bármilyen okkal, céllal történő gyámság alá helyezése ellen!

3.) Mi az értelme a tv-ben megfogalmazott tulajdonosi viszonyok átrendezésének, ha valódi tulajdonosi jogosítványokkal nem jár a tulajdonváltás?
Belátja-e Ön, hogy a bürokratikus procedúra nem lesz kedvező hatással a tv. 1§ (1)b) pontjában megfogalmazott elvárásaikra?

Tiltakozunk az értelmetlen bürökratikus intézkedések ellen!

4.)  Lehetségesnek tartja-e a későbbiekben a nemzet kulturális felemelkedését szolgáló állami tulajdonú ingatlanok valódi/teljesjogú tulajdonba adását?
a.) a tv. értelmében a Műcsarnok és a Pesti Vigadó kikerül az állami tulajdonból. Ki kerül-e egyúttal a „nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és műemlékegyüttesek” köréből is? Ön ezt hogyan értelmezi?

Tiltakozunk az egyetemes nemzeti művészetet és kultúrát szolgáló ingatlanok privatizálása ellen!

5.) Ön le akarja-e rombolni a Műcsarnok több évtizedes reputációját és nemzetközi beágyazottságát? Amennyiben igen, úgy mit ajánl a kortárs magyar művészet számára a továbbiakban?

Tiltakozunk a szakmai kontinuitás megszakítása, a kikényszerített és pazarló «újrakezdések» ellen!

5.) Ön egyetért- e azzal a felfogással, hogy a «hét szűk esztentő», az «egyszer hopp, máskor kopp», netán más közhelyek határozzák meg az Önnek, illetve kormányának kultúra támogatási elveit?

Tiltakozunk a kultúra finaszírozásának átláthatatlan, a korrupciónak megágyazó, vagy megvalósító szellemiség és gyakorlat ellen!

6.) A tudomány kooperatív a művészet szabad!
Ön elfogadja-e, hogy a tudományok egzaktságához, együttműködést, kutatói háttérintézményeket igénylő működéséhez képest a művészet szubjektivitása, individulális működési gyakorlata nem teszi lehetővé a tudományokéval analóg operatív intézményi struktúra szervezését?

Tiltakozunk a művészetek, a kultúra intézményesített, központi irányítása ellen!

7.) Ön szerint mi akadályozza meg, hogy egy politikai akarattal hatalomra juttatott fraternális kapcsolatokon alapuló egyesület túlhatalmában ne váljék szakmailag vagy ideológiailag bigottá és elfogulttá? Milyen garanciát vállal és milyen felelősséget visel Ön ebben? Hogyan akadályozza meg a torzulásokat?

Tiltakozunk a kirekesztő, személyeskedő, ítélkezésében önelégült központosított kultúra és művészet irányítás ellen!

8.) A művészeti és kulturális élet soha nem látott módon megosztottá vált az Ön és kormánya által már megvalósított és az ezután megvalósítani tervezett intézkedések nyomán.
Hajlandó-e Ön tárgyalni a művészeti, illetve a kulturális élet legteljesebb érdekeit képviselők körével a fenti problémákról a kompromisszumos megegyezés reményében?

Címke: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kategóriája: Kultúra Beküldte: [2 Grey Star Level]

Írd alá a petíciót

Előbb be kell lépned a petíció aláírásához.

Még nem vagy tag? Regisztrálj most! »