Gyűjts csillagpontokat!

Gyűjts minden aláírással és petíció indításával egyre értékesebb pontokat!

Szürke csillag [1 - 25 Szürke csillag]
Zöld csillag [26 - 50 Zöld csillag]
Kék csillag [51 - 500 Kék csillag]
Narancs csillag [501 - 5000 Narancs csillag]
Vörös csillag [5001 - 25000 Vörös csillag]
Fekete csillag [25001+ Fekete csillag]

PETICÍÓ KEZDEMÉNYEZÉS, ÉLHETŐBB SZENTISTVÁNÉRT!

2015

12

jún

Szentistván Község Képviselő – testületének egyes tagjai és Szentistván Polgármester lemondatására indított aláírásgyűjtés!
2011. évi CLXXXIX Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény.
68. § (1) bekezdés
A képviselő-testület a megbízatásának lejárta előtt – a helyi önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott feltételek szerint – kimondhatja a feloszlását. A feloszlás és a feloszlatás [ e törvény (g.) pontja] a polgármester megbízatását is megszünteti.
Azzal a megkereséssel fordulok Szentistván választópolgáraihoz, a Tisztelt lakossághoz, hogy községünk nyugodt, békés élhetősége és tovább fejlődése érdekében a jelenlegi Település vezetését, aláírás gyűjtésünk kezdeményezésével kényszerítsük feloszlásának kimondására! Közös összefogással és akarattal távolítsuk el a regnáló vezetést a közéletből, mert nem a község érdekét hivatott megalakulása óta képviselni!

ESKŰ szövege!

(„ Én, …Név….), becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; (…beosztás….) tisztségemből eredő feladataimat Szentistván község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segéljen!”)

Egyes képviselők, a polgármester a település lakossága érdekében a fenn tett szövegű esküje ellentétes törekvésével. Községünk megosztása, a község lakosságának kettészakítása, egymással szembeni ellentétek kiélezése és uszítása, mind esküjével, mind az ész érvel ellentétes. Szándéka az előző községvezetés hosszútávra tervezett községépítés és megújítás törekvésének elbagatellizálása, a község arculatának, fejlődésének hátráltatása, gyerekeink, unokáink jövőképének elbizonytalanítása. Mind e tények és érvek figyelembe vételével, ha ez az önkormányzati Képviselő – testület és polgármester, következmények, számonkérés nélkül maradhat hatalmon beletörődésünk miatt öt éven át, az Szentistván lakosságának jövőbeli sorsát, Szentistván fejlődését visszafordíthatatlanul megpecsételi. A regnáló vezetés céltalan, elhibázott törekvése, mint arról már Önök is személyesen meggyőződhettek, nem egyeztethető össze az önös érdek előtérbe helyezésével, a közösségi érdekkel szemben.
Nem várhatunk tovább! Lépjünk közösen, míg nem késő!
Milyen választ kapunk községünk nehézségeinek megoldására azoktól, akik Szentistván gyarapodása érdekében tették le esküjüket, Szentistván lakosságát hivatottak képviselni?
Fontosabb, mindenkit érintő kérdések.
Idősek Otthonának létesítése, idősek gondozása? Szentistván belterületi útjainak és vízelvezető árkai állapotának karbantartása, javítása? Fiatalok szórakozási lehetőségének megoldatlansága? Sportolás lehetősége? Titán labdarugó csapat megszüntetése? Munkahelyteremtés? Közmunka program, ahonnan nem vezet kiút a nyílt munkaerőpiacra? Szociális szövetkezet létrehozása? Családok és gyermekek létét már eddig is alig támogató segélyek megszüntetése? Továbbtanulás lehetőségének támogatása? Lakhatás, letelepedés, első lakáshoz jutás megoldatlansága? Községünk vonzóbbá tétele, túrizmus fejlesztése?
Biztos lehet abban, elfogadható választ a feltett kérdésekre a jelenleg uralkodó vezetéstől nem fog kapni! A feltett kérdések megválaszolására csak egy népakarattal újraválasztott testület és polgármester lehet képes.
Az Alaptörvény szerint mindenkinek joga van helyi népszavazáson részt vennie, népszavazást kezdeményeznie, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó.
Aláírásoddal támogatod a petícióban megfogalmazottakat, hozzájárulsz a népi kezdeményezés nyilvánosságra hozatalához, és követeled az új helyhatósági választás kiírását. A regnáló Képviselő – testület feloszlása, biztosítja a polgármester eltávolítását pozíciójából, ezért, ha sikeres aláírásgyűjtés kezdeményezésünk, azzal új polgármester választás kiírását is kezdeményezhetjük.
Csak rajtad, rajtunk múlik Szentistván jövője. Tégy érte!

Címke:

Kategóriája: Politika Beküldte: [2 Grey Star Level]

Írd alá a petíciót

Előbb be kell lépned a petíció aláírásához.

Még nem vagy tag? Regisztrálj most! »